Ngày đầu dùng wp

Trời đất ơi tại sao dùng wordpress khó thế, ngồi cả tiếng mần mà chẳng đâu vào đâu, sau này cái hy vọng được mọi người biết đến chắc chết mẹ mất QAQ